همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

  

فلک باآل پیغمبر بسی جور وجفا کردی     ستم اندازه ای دارد ،توبیحد ظلمها کردی

 

شدی همدست با دونان ،نمودی جور با خوبان    نه خوفیدر دل از فدا، نه شرم از مصطفی کردی

زگلزارنبوت هرگلی کاندر وجود آمد         زگلشن چیدیش ، بردی بخواری مبتلا کردی

فلک ! دانی چها کردی به آل احمد مختار        یکایک را زملک آواره وبی اقربا کردی

غریب وبیکس ومسموم آن هم با لب عطشان    چنین ظلمی بعالم کس نکرده ، تو چرا کردی

بوقت احتضارش از چه بستی در بروی او   چه خونها زین عزا اندر دل اهل ولا کردی

زبعد فوت جسمش را فکندی از چه روی بام    عجب دارم که همسر از چه آن جور وجفاکردی

شهی که سایه ی لطفش بفزق خلق ایجاد است         تنش را سایه بان از از بال مرغان هوا کردی

فلک از جور تو نالم ویا از جور ام الفضل         تو آن بیدادهاکردی ویا آن بیوفاکردی 

اگر چه نیست تقصیر تو لیک از سوز دل گویم            که عالمرا چو آذر زین عزا ، نوحه سرا کردی

--به نقل از : دیوان سید غلامرضا آذر حقیقی خراسانی -جلد اول-صص ۱۲۳-۱۲۴ انتشارات طوس -مشهد -چاپ سوم -۱۳۴۸ هجری شمسیادامه مطلب...

نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 25 مرداد 1396برچسب:درولادت امام جواد (ع)+ فلک باآل پیغمبر بسی جور وجفا کردی ستم اندازه ای دارد ,توبیحد ظلمها کردی شدی همدست با دونان ,نمودی جور با خوبان نه خوفیدر دل از فدا, نه شرم از مصطفی کردی زگلزارنبوت هرگلی کاندر وجود آمد زگلشن چیدیش , بردی بخواری مبتلا کردی فلک ! دانی چها کردی به آل احمد مختار یکایک را زملک آواره وبی اقربا کردی غریب وبیکس ومسموم آن هم با لب عطشان چنین ظلمی بعالم کس نکرده , تو چرا کردی بوقت احتضارش از چه بستی در بروی او چه خونها زین عزا اندر دل اهل ولا کردی زبعد فوت جسمش را فکندی از چه روی بام عجب دارم که همسر از چه آن جور وجفاکردی شهی که سایه ی لطفش بفزق خلق ایجاد است تنش را سایه بان از از بال مرغان هوا کردی فلک از جور تو نالم ویا از جور ام الفضل تو آن بیدادهاکردی ویا آن بیوفاکردی اگر چه نیست تقصیر تو لیک از سوز دل گویم که عالمرا چو آذر زین عزا , نوحه سرا کردی --به نقل از : دیوان سید غلامرضا آذر حقیقی خراسانی -جلد اول-صص ۱۲۳-۱۲۴ انتشارات طوس -مشهد -چاپ سوم -۱۳۴۸ هجری شمسی, توسط محمد حسن اسایش

فلک باآل پیغمبر بسی جور وجفا کردی     ستم اندازه ای دارد ،توبیحد ظلمها کردی

 

شدی همدست با دونان ،نمودی جور با خوبان    نه خوفی  در دل از فدا، نه شرم از مصطفی کردی

زگلزارنبوت هرگلی کاندر وجود آمد         زگلشن چیدیش ، بردی بخواری مبتلا کردی

فلک ! دانی چها کردی به آل احمد مختار        یکایک را زملک آواره وبی اقربا کردی

غریب وبیکس ومسموم آن هم با لب عطشان    چنین ظلمی بعالم کس نکرده ، تو چرا کردی

بوقت احتضارش از چه بستی در بروی او   چه خونها زین عزا اندر دل اهل ولا کردی

زبعد فوت جسمش را فکندی از چه روی بام    عجب دارم که همسر از چه آن جور وجفاکردی

شهی که سایه ی لطفش بفرق خلق ایجاد است         تنش را سایه بان از از بال مرغان هوا کردی

فلک از جور تو نالم ویا از جور ام الفضل         تو آن بیدادهاکردی ویا آن بیوفاکردی 

اگر چه نیست تقصیر تو لیک از سوز دل گویم            که عالمرا چو آذر زین عزا ، نوحه سرا کردی

--به نقل از : دیوان سید غلامرضا آذر حقیقی خراسانی -جلد اول-صص ۱۲۳-۱۲۴ انتشارات طوس -مشهد -چاپ سوم -۱۳۴۸ هجری شمسی


نوشته شده در تاريخ شنبه 22 مهر 1391برچسب:آل پیغمبر -گلزار نبوت -جور وجفا -جفجور ام الفضل -سید غلامرضا آذر حقیقی, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 11 خرداد 1391برچسب:خورشید جهانتاب -ابن الرضا -میلاد جواد -آذر -یوسفی آز آل محمد , توسط محمد حسن اسایش

ماهي شده در ماه رجب جلوه گر امشب              کز شرم نهان است بگردون قمر امشب

 

خورشید جهانتاب زیثرب بدمیده                         کآفاق منور شد از او سربسر امشب

زام الولد این ماه دل آرا شده ظاهر                      دامان رضا زیب گرفت زاین پسر امشب

تا مدعیانش ننمایند شماتت                            حق کرده عطایش پسری خوش سیر امشب

همواره همه کون ومکان گشته منور                   از بارقه ی این پسر واین پدر امشب

گردید قران مه وخورشید ولایت                          گویی که شده معجز شق القمر امشب

نوری شده در فرش هویدا که ازآن نور                 بگرفته بخود عرش برین زیب وفر امشب

نورسته گلی سر زده از گلشن طه                    پاشیده صبا خوش بفضا مشک تر امشب

زیبا پسری آمده با چهر محمد                         حسن نبوی باز شده جلوه گر امشب

شد یوسفی از آل محمد سوی بازار                 کز بهر تماشا شده پر رهگذر امشب

جن وملک از فرط طرب غرق نشاطند                شادیست که برخاسته از بام ودر امشب

میلاد جواد ابن رضا فخر عباداست                   گردیده عیان بارقه ی دادگر امشب

گشته متولد نهمین حجت دادار                     ماه رجب ازاو شده بارتبه تر امشب

(آذر ) بطرب کوش که میلادجواد است            بازآمده نوباوه ی خیرالبشر امشب --

--نقل از دیوان آذر جلد اول -صص ۱۱۸-۱۱۹- چاسوم -۱۳۴۸ شمسی  چاپخانه ی طوس مشهد -سروده ی  حاج غلامرضا آذر خراسانی ---     


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 11 خرداد 1391برچسب:خورشید جهانتاب -ابن الرضا -میلاد جواد -آذر -یوسفی آز آل محمد , توسط محمد حسن اسایش

ماهي شده در ماه رجب جلوه گر امشب              کز شرم نهان است بگردون قمر امشب

 

خورشید جهانتاب زیثرب بدمیده                         کآفاق منور شد از او سربسر امشب

زام الولد این ماه دل آرا شده ظاهر                      دامان رضا زیب گرفت زاین پسر امشب

تا مدعیانش ننمایند شماتت                            حق کرده عطایش پسری خوش سیر امشب

همواره همه کون ومکان گشته منور                   از بارقه ی این پسر واین پدر امشب

گردید قران مه وخورشید ولایت                          گویی که شده معجز شق القمر امشب

نوری شده در فرش هویدا که ازآن نور                 بگرفته بخود عرش برین زیب وفر امشب

نورسته گلی سر زده از گلشن طه                    پاشیده صبا خوش بفضا مشک تر امشب

زیبا پسری آمده با چهر محمد                         حسن نبوی باز شده جلوه گر امشب

شد یوسفی از آل محمد سوی بازار                 کز بهر تماشا شده پر رهگذر امشب

جن وملک از فرط طرب غرق نشاطند                شادیست که برخاسته از بام ودر امشب

میلاد جواد ابن رضا فخر عباداست                   گردیده عیان بارقه ی دادگر امشب

گشته متولد نهمین حجت دادار                     ماه رجب ازاو شده بارتبه تر امشب

(آذر ) بطرب کوش که میلادجواد است            بازآمده نوباوه ی خیرالبشر امشب --

--نقل از دیوان آذر جلد اول -صص ۱۱۸-۱۱۹- چاسوم -۱۳۴۸ شمسی  چاپخانه ی طوس مشهد -سروده ی  حاج غلامرضا آذر خراسانی ---     


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 11 خرداد 1391برچسب:خورشید جهانتاب -ابن الرضا -میلاد جواد -آذر -یوسفی آز آل محمد , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد