همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

بشارت شيعيان !شد ماه شعبان ماه پیغمبر                       فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر

 

             

زمین وآسمان وعرش اعظم نورباران شد                         زانوار رخ نور دو چشم ساقی کوثر

عیان گردید در یثرب جمال عالم آرایی                           که جبرئیل امین شد خادمدر بار آن سرور

زلطف قادر قدرت نما  از گلبن عفت                             دوگل گردیده ظاهر  ازبرای حیدر صفدر

یکی در سوم شعبان ، یکی در چارم شعبان                  یکی چون شمس رخشان  ویکی همچون مه انور

یکی فرمانده ی عالم ،وصی احمد خاتم                       یکی یار ومعین وغم خور سلطان بحر وبر

یکی از فاطمه ام الائمه ، دختر طاها                          یکی از حضرت ام البنین همچون دروگوهر

یکی نامش حسین ابن علی فرمانروای دین                 یکی باب الحوائج ، حضرت عباس نام آور

یکی را بوسه زد ختم رسولان بر لب و دندان                یکی رامرتضی دست رسایش بادو چشم تر

برای یاری درماندگان بحرطوفان زا                            بسوی ساحل عزت ، یکی کشتی ، یکی لنگر

دو صدر الدین، دو بدر الدین ، دو یارویاور قر آن              یکی وارث بشهرعلم وآن یک پشتیبان در

دو رخ زیبا ، دو قد طوبا ، قدم بنهاد در عالم                یکی فرمانده ی اعظم ،یکی سردار وسرلشکر

دو جانباز وبرادر ، این وزیر وآن دگر سلطان                  عیان گردیدبریاری حق  ازدو نکو مادر

دو روشنگر ، دو عالی فر ، که بر آنهاخدا بخشد           هزاران {کربلایی}را زرحمت در صف محشر

اثر طبع نادعلی کربلایی -شادروان کربلایی پدر سه شهید -به نقل از شکوفه های انقلاب -جلد دوم -صصص۱۱۴-۱۱۵-انتشارات خزر-تهران ----


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 29 خرداد 1395برچسب:بشارت شيعيان !شد ماه شعبان ماه پیغمبر فزون شد بر خلایق لطف وجود خالق اکبر , توسط محمد حسن اسایش

مژده ز میلاد شه ملک دین                              سبط پیمبر ولی چارمین

مژده ز میلاد شه عالمین                                 زینت عباد شه خافقین

مطلع الانوار شه مشرقین                              سبط پیمبر علی ابن الحسین

سید سجاد گل باغ دین                                سبط پیمبر ولی چارمین

مزده که سلطان عباد آمده                           سرور وسر خیل رشاد آمده

بر همگان گنج مراد آمده                            مظهر الطاف جواد آمده

آمده سرحلقه ی اهل یقین                         سبط پیمبر ولی چارمین

مژده که مرآت خدا شد عیان                         شد متولد شه کون ومکان

شبل حسین زاده ی دخت کیان                       گشت عیان مفخر ایرانیان

ماه عرب  شاه عجم رکن دین                           سبط پیمبر ولی چارمین

مژده که شد نور خدا  آشکار                                   گشت عیان مظهر پروردگار

آنکه بود شافع روز شمار                                   دست همه دامن آن شهریار

فاش بگو آمده شاه امین                                 سبط پیمبر ولی چارمین

-بنقل از ص ۷۸ -دیوان آذر-جلد دوم -سروده ی مرحوم سید غلامرضا آذر خراسانی -انتشارات طوس مشهد -چاچ چهارم -۱۳۴۸ شمسی --


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 5 تير 1391برچسب:مزده زمیلادشه ملک دین - سبط پیمبر -مفخرایرانیان -ماه عرب -شاه عجم -ولی چارمین , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد