همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

البشارت که جهان باز منور آمد                            طاهر از پرده ی عصمت مه دیگر آمد    

 

این چه ماهیست که با قد صنوبر آمد                     از حسین ابن علی شبه پیمبر آمد

---------دوستان مژده که میلادی اکبر آمد----------

ببر ای باد صبا مژده برای طاها                              که شده حسن تویک بار دگرجلوه نما

حق عطاکرده پسر بر پسر شیر خدا                       زاده ی خون خدا گشته عیان از لیلا

------زین پسر عالم ایجاد منور آمد--------

بهر دیدار رخش زاده ی زهرا برخاست                    مهر بر دیدن آن ماه دل آرا برخاست   

بوی جانبخش چواز یوسف لیلا برخاست                 گوئیا نعره ای از خاک زلیخا  برخاست

-----که دوباره بجهان یوسف دیگر آمد-------

نور چشمان حسین ابن علی گشت عیان               آل عصمت همه از دیدن رویش شادان

شد زمصباح هدی نور الهی تابان                      احسن الله براین حسن که از دیدن آن

-----شد خرد  مات که میلاد پیمبر آمد ------

سحر یازده از ماه عظیم شعبان                    متولد شده آن حامی دین وقرآن

تاکند یاری فرمانده ی دین  از دل وجان             آری این افسر ارزنده ی سلطان جهان

------از پی یاری عباس دلاور آمد-----

آمد آن شیر دلی که پی یاری پدر                   وز پی حفظ حریم حرم پیغمبر

همچنان برگ زدشمن بزمین ریزد سر             مرکب وخود ومیان رابدرد چون حیدر

-----آنکه بر حضرت سجاد برادر آمد -----

آن علی نام که باشد چو محمد رویش             فاطمی عصمت وباشد چوعلی بازویش

چون حسین است وحسن طینت وخلق وخویش          (کربلایی) شده مداح رخ نیکویش    

----مفتخرآنکه در این رشته مظفر آمد ---نقل از ص ۱۰۲ کتاب سوم -ارمغان کربلا-نادعلی کربلایی --موسسه مطبوعاتی خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 12 تير 1391برچسب:شبه پیمبر -علی اکبر -یوسف لیلا -زاده ی زهرا -حامی قرآن ودین -فاطمی عصمت , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد