همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)


نوشته شده در تاريخ جمعه 10 آذر 1391برچسب:رکننماز -کعبه راز -راز ونیاز -دست نیاز -محرم راز -اصغر گل نشکفته ی ناز , توسط محمد حسن اسایش

صفحه قبل 1 صفحه بعد