همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

ه که گویم غم هجران تورا مهدی جان :به که گویم غم هجران تورا مهدی جان           که نسوزد چومن از سر تا پا مهدی جان
به که این قصه بگویم که سراپایش را                     تا قیامت نکند، غصه رها ، مهدی جان
آتش عشق  تو آنسان دل وجانم سوزد                       که رود شعله ی آن تا به سماء ، مهدی جان
بس که مشتاق تو ودیدن رویت هستم                         نکنددل هوس خواب وغذا ، مهدی جان
چهره ی زرد مکن وجسم چو نی رنجورم                         هست بر حال من خسته کواه مهدی جان
نظری سوی گدای سر کویت افکن                                  مکن از لطف تو نومید مرا ، مهدی جان
وای برحال دل (سید )اگر در عشقت                                 ناامیدانه دهد جان بخدا ، مهدی جان -*
*-اثر طبع سید حق شناس -به نقل ز ص 47 -سرودهای امام مهدی -گردآورنده : حسین خقجو -انتشارات قلم -قم     


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 29 تير 1391برچسب:به که گویم غم هجران تورا مهدی جان -مکن از لطف تو نومید مرا مهدیجان -سید -غم هجران تو, توسط محمد حسن اسایش

میلاد حسن  سبط رسول است امشب                   تبریک بزهرای بتول است امشب

 

شادند محمد وعلی زاین مولود                              خوش باش دعای ما قبول است امشب ----

در کاخ نزول وحی ، قرآن آمد                                   با آیه ی نور ، نور یزدان آمد

از فاطمه وساقی کوثر ، پسری                                با نور محمدی نمایان آمد-----

--------سرود ولادت اما مجتبی( کریم اهل بیت )علیه السلام----------

پیک شادی دوستان را خوش خبر آورده است                خوش خبر بر دوستان پیک سحر آورده است

نیمه ی ماه خدا ، ماهی دگر آورده است                      سینه ی سینا عیان نور از شجر آورده است

--مژده ای اهل ولا طوبی ثمر آورده است                    یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ----

باز شد بار دگر از مرحمت درهای خق                          باب دوزخ بسته شد از لطف بی همتای حق

بر سفیر اعظم آمد آیت کبرای حق                             نیمه ی ماه صیام از بهر مهمانهای حق

---نعمت بی منتها از داد گر آورده است                      یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

نور باران آسمان گردیده از ماه زمین                               شد منور زاین تجلی کاخ دانشگاه دین

آشکار از بارگاه طیبین وطاهرین                                سبط اکبر آمده از دخت ختم المرسلین

---پیشوا ، بر امت خیرالبشر آورده است                      یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

دسته دسته بر زمین آمد ملک از آسمان                       بهر تبریک وبشارت سوی ختم مرسلان

بحر رحمت شد بطغیان زامر خلاق جهان                      دست قدرت ازدودریای شرف  امشب عیان

---ازبرای ساقی کوثر ، گهر آورده است                       یا محمد دخترت امشب پسر آورده است----

ماه گردون چشم عبرت دوخته سوی زمین              ازبرای کسب فیض از چهره ی خورشید دین

کاخ وحی کبریا روشن شداز نور مبین                       چشم عین الله اعظم باد روشن کین چنین

---زهره ظاهر ازگریبانش قمر آورده است                       یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

آمد آن استاد دانشگاه ختم الانبیا                                   آمد آن روشنگر برنامه ی صلح وصفا

آمد آن رهبر که حق را سازد از باطل جدا                             پرده از رخ بر گرفات آیینه ی ایزد نما

---جلوه ی حسنش جهان را زیب وفر آورده است               یا محمد دخترت امشب پسر آورده است---

زاده ی یاسین والرحمن ورمز هل اتی                                 سید جنت که جنت باشدازاو ،پربها

شمس افلاک جلالت ، زینت اهل کسا                             مجتبی، نورالهدی ،فخرالدجا ،کنزالخفا

---از حجاب غیب امشب سر بدر آورده است                   یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

کرده نورانی جهان را دختر خیرالانام                              ظاهر آورده زخود برشیر حق ، بدر تمام

راضیه ، مرضیه ، زهرا ، فاطمه ، ام الامام                      شد زدیدار دلآرای عزیزش ، شادکام

---گنج حلم وعلم ودانش بر بشر آورده است                  یا محمد دخترت امشب پسر آورده است --

شاد وخرم زین پسر پیغمبر والا تبار                              لب گشوده همچنان  گل بهر شکر کردگار

کآمده ازدخترش،زهرا ، امامی آشکار                            قهرمان علم ودانش ، خوش دال افتخار

--ازبرای شیعه ی اثنی عشر آورده است                        یا محمد دخترت امشب پسر آورده است ---

تشنه ی آب ولا را گو که آمد بحر علم                             آنکه جاری گردد ازاو صد هزاران نهرعلم

آنکه گفتارش بود زینتفزای دهر علم                               صانع قدرت نام از بهر باب شهر علم

--در مدینه از کرم در کوب زر آورده است                      یا محمد دخترت امشب پسر آورده است---

هرکسی دارد ولای آن شه دنیا ودین                          یا علی محشور میگردد بفردوس برین

دشمنانش را بسوزد نار روز واپسین                        ( کربلایی ) زاین مدیحه حضرت روح الامین

--ازبرای طوطی طبعت شکر آورده است                    یا محمد دخترت امشب پسر آورده است---

--نقل از صص ۷۷-۸۰ -ارمغان کربلا کتاب سوم -اثر طبع نادعلی کربلایی (پدر شهیدین کربلایی)-انتشارات خزر -تهران

 ادامه مطلب...


34-یارب تو چنان کن که پریشان نشوم           محتاج برادران وخویشان نشوم

 


بی منت خلق خود مرا روزی ده               تا از درتو بر در ایشان نشوم.   یا الله


35-یارب زقناعتم توانگر گردان             وز نور یقین دلم منور گردان


روزی من سوخته ی سرگردان              بی منت مخلوق میسر گردان.  یاالله


36-یارب ز دو کون بی نیازم گردان         وز افسرفقر سر فرازم گردان


در راه طلب محرم رازم  گردان             زان ره که نه سوی توست بازم گردان.  یا الله


37-یارب زکمال لطف خاصم  گردان      واقف به حقایق خواصم گردان


از عقل جفاکار، دل افگار شدم              دیوانه ی خود کن وخلاصم گردان .   یا الله


38-برگوش دلم زغیب آواز رسان        مرغ دل خسته رابه پرواز رسان


یارب که به دوستی مردان رهت          این گمشده ی مرا به من باز رسان.   یا الله


39-یارب تو مرا ،به یار دمساز رسان       آوازه ی دردم به همآواز رسان


آنکس که من از فراق او غمگینم            اورا به من ومرا به اوباز رسان.  یا الله


40-ای خالق ذوالجلال وای بارخدای        تا چند روم در بدر وجای به جای


یا خانه ی امید مرا ،در بربند               یا قفل مهمات مرا در بگشای.   یا الله


41-یارب نظری برمن سر گردان کن        لطفی به من دل شده ی حیران کن


با من مکن آنچه من سزای آنم             آنچ ازکرم ولطف توزیبد آن کن. یاالله


42-یارب یارب کریمی وغفاری!           رحمان ورحیم وراحم وستاری


خواهم که به رحمت خداوندی خویش     این بنده ی شرمنده فرو نگذاری.    یا ا لله*


*-اشعار فوق که درسه قسمت تقدیم کاربران عزیز شد هر شب سحرگاهان یاهنگام سحر تعدادی ازاین ابیات توسط شوخوانان یامناجات خوانان در پشت بام مسجد ویاچندبام بلند روستا خوانده میشد وسینه به سینه ونسل به نسل آنرا ازبزرگان یاد گرفته بودندوحفظکرده بودند .وبه نسل بعدیاد می دادند تا درهرسحر ماه رمضان جهت بیدار کردن  مردم خوانده شود وهیچ کس هم نمی دانست که این اشعاراز چه کسی است ومیگفتند ازقدیم بزرگان آن را میخوانده اند ودیگران وجوانان آن را از قدیمی تر ها یاد میگرفته اند.اما بنده بعد ازمطالعت زیاد وجسجوی فراوان تعدادی از این ابیات را در رباعیات ابوسعید ابی الخیریافتم وتعداد کمتری راهم در میان رباعیات خواجه عبداله انصاری مشاهده کردم.با آرزوی سعادت برای  همه ی روزه داران.مح---- 

16-ای حیدر شهسوار وقت مدد است              ای زبده ی هشت وچار،وقت مدد است

 


 

مگذارکه در عشق تو رسوا گردم               ای صاحب ذوالفقار ، وقت مدد است  -  یاالله


 

17-یارب سبب حیات حیوان بفرست          وز خوان کرم ، نعمت الوان بفرست  


 

از بهر لب تشنه ی طفلان نبات                از سینه ی ابر ، شیر باران بفرست.    یا الله


 

18-ای خالق خلق رهنمایی بفرست               بر بنده ی بی نو، نوایی بفرست


 

کار من بیچاره ، گره در گرهست              رحمی بکن وگره گشای بفرست. یاالله


 

19-راه تو به هرروش که پویند خوش است      وصل توبه هر جهت که جویند خوش است


 

روی تو به هر دیده که بینند نکوست             نام تو به هرزبان گویند خوش است.  یا الله


 

20-تا مهر ابوترا ب دمساز من است               حیدر به جهان ،همدم وهمراز من است


 

این هردو جگرگوشه ، دوبا لند مرا              مشکن بالم که وقت پرواز من است.  یاالله


 

21-من بی تو دمی قرار نتوانم کرد               احسان تورا ،شمار نتوانم کرد


 

گربر تن من ، زبان شود هرمویی               یک شکر تواز هزار نتوانم کرد.  یا الله


 

22- شب خیز که عاشقان به شب راز کنند        گرد دروبام دوست ، پرواز کنند


 

هرجاکه دری بود ، به شب در بندند              الا دردوست را ، که شب باز کنند. یاالله


 

23-یارب به دونور دیده ی پیغمبر            یعنی به دوشمع دودمان حیدر


 

برحال من از عین  عنایت بنگر                 دارم دارم نظر آنکه من نیفتم زنظر. یااللهیارب زکرم بر من درویش نگر           در من ، منگر در کرم خویش نگر


 

هرچند نیم لایق  بخشایش  تو                برحال من خسته ی دل ریش نگر. یا الله-


 

25-یارب در دل به غیر خود جامگذار            در دیده ی من گرد تمنا مگذار


 

گفتم گفتم زمن نمی آید کار          رحمی رحمی مرا به من  وامگذار. یاالله


 

26-مجنون وپریشان توام ، دستم گیر      سرگشته وحیران تو ام ف دستم گیر


 

هربی سروپا چو دسگیری دارد             من بی سر وسامان توام ،دستم گیر.یاالله


 

27-ای سر تو در سینه ی هر محرم راز          پیوسته در رحمت تو بر همه باز


 

هرکس که به درگاه تو آورد نیاز               محروم زدرگاه تو کی گردد باز. یا الله


 

28-در هر سحری با تو همیگویم راز             بر درگه تو همی کنم عرض نیاز


 

بی منت بندگانت ای بنده نواز                   کارمن بیچاره ی سرگشته  بساز.  یاالله


 

29- الله به فریاد من بیکس رس                 فضل وکرمت یار من بیکس بس


 

هرکس به کسی وحضرتی می نازد                جز حضرت تو ندارد این بیکس کس. یاالله


 

30-ای جمله ی بیکسان عالم را کس              یک جو کرمت تمام عالم را بس


 

من بیکسم وتو بیکسان رایاری                  یارب تو به فریاد من بیکس رس .یا الله


 

31-ای واقف اسرارضمیر همه کس             در حالت عجز، دستگیر همه کس


 

یارب تو مرا،توبه ده وعذر پذیر              ای توبه ده وعذرپذیر همه کس.   یا الله


 

32-دارم گنهی زقطره ی باران بیش        ازشرم گنه فکنده ام سر در پیش


 

آوازآیدکه سهل باشد درویش               تو در خور خود کنی ومادر خور خویش. یاالله


 

33- یارب من اگر گناه بی حد کردم           دانم به یقین که بر تن خود کردم


 

از هر چه مخالف رضای تو بود               برگشتم وتوبه کردم وبد کردم.  یا الله


 

   ادامه دارد.بزودی ادامه ی مطلب تقدیم خواهد شد   


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 21 تير 1391برچسب:مناجات سحر -شوخوانی -روستای کوچ -یا الله -یارب -شبخیز -ایخالق ذوالجلال -ای واقف اسرار, توسط محمد حسن اسایش

در روستای کوچ نهارجان بیرجندوبسیاری ازروستاهای دیگراین شهرستان رسمی زیبا به نام شوخوانی(شب خوانی)که درواقع یک نوع مناجات باخدابوده است.مرسوم بوده وهنوزهم اجرا میشودوبه شرح ذیل است که برای مخاطبان وکاربران جهان بیان میگرددویکی از رسوم زیبای ماه رمضان است.هنگام سحرکه می شوداز قدیم مردم ده باصدای خروس خانه بیدارمیشده اند وچون پاس دوم را خروس می خوانده است می فهمیده اند که حالاوقت سحر خوانی یا شوخوانی یا همان مناجات سحرماه رمضان است وناگفته نماندکه علاوه بر صدای خروس ازروی مکان ستاره های آسمان مثلا دب اکبرکه به هفت دختران هم معروف است ویاا زروی جایگاه سه استارکه همان سه ستاره روشن درآسمان است پی به وقت سحر می برده اند و یا ازروی مکان ستاره ی دیگری که به ستاره سحری در نزد مردم روستامعروف است پی می برده اند که حالا وقت اذان صبح است زیرا تاحدود 50سال پیش اصلا ساعتی در روستا وجود نداشته که باساعت بیدارشوند وبه وقت سحر یا اذان صبح پی ببرند.خلاصه چون با صدای خروس بیدارمی شده اند ویا با دیدن ستاره به وقت سحرپی میبرده اند سه یاچهارنفرکه ازآواز وصدای خوبی هم بر خورداربوده اندبه پشت بام خانه ها می رفته اند ویک نفرهم که همسایه ی مسجد بوده است بربالای بام مسجدمی رفته است وهر کدام از این شوخوانان یا شب خوانان تعدادی از اشعاری راکه ذیلا درج میگردد می خوانده اند وبه عبارتی باخدا مناجات می کرده اندتاباشنیدن صدای مناجات یاهمان شوخوانی یاشب خوانی مردم روستا بیدارشوند وسحری بخورندوآماده برای نماز صبح وگرفتن روزه بشوندواما اشعاری که می خوانده اند به ترتیب ذیل شروع میشده است که در چندقسمت به سمع ونظر خوانندگان می رسد: ابتدا می کنم زبسم الله    بعد از آن لا اله الا الله          ازمحمد مدد همی طلبم         کرمی از علی ولی الله     یاالله(کلمه یا الله بعد ازهردوبیت وبه عبارت بهتربعد از هر رباعی تکرارمیشده است) 2-گوینده ی لا اله الا اللهم     بردین محمد ورسول اللهم برذکر دوازده امامم شب وروز        خاک قدم علی ولی اللهم       یا الله 3-یارب برسالت رسول ثقلین          یارب به غزاکننده ی بدروحنین       عصیان مرا دونیمه کندرعرصات              نیمی به حسن ببخش ونیمی به حسین    یاالله 4-یارب به محمدکه علی یاور ماست           ختم همه انبیا پیغمبرماست           ازگرمی آفتاب محشر غم نیست       تا سایه ی مرتضی علی بر سرماست    یا الله 5-یارب تو مرا غلام حیدر گردان      گرراه غلط کنم مرا برگردان          گرتشنه شوم دراین بیابان نجف        سیرآب مرازحوض کوثر گردان    یا الله 6-یارب به محمدوعلی وزهرا         یارب به حسین وحسن وآل عبا             کز لطف بر آر حاجتم در دوسرا    بی منت خلق یاعلی الاعلی      یاالله 7-الله تویی ازدلم آگاه تویی          گمراه منم برنده ی راه تویی              هر مورچه ای که دم زند درته چاه ازدم زدن مورچه آگاه تویی      یا الله 8-یارب برسان توحضرت صاحب را      فرزند علی بن ابیطالب را                  کزدوری او همیشه درفریادم مانندسگی که گم کندصاحب را -    یا الله 9-یارب زکرم دری برویم بگشا راهی که دراو نجات باشد بنما             مستغنیم از هردو جهان کن بکرم جز یادتو هر چه هست بر از دل ما-    یا الله 10-یارب مکن ازلطف پریشان مارا            هرچندکه هست جرم وعصیان مارا               ذات تو غنی بوده وما محتاجیم                      محتاج به غیرخود مگردان مارا -یاالله 11-بازا بازا هرآنچه هستی بازآ             گرکافروگبر وبت پرستی باز آ          این درگه ما درگه نومیدی نیست               صد باراگرتوبه شکستی بازآ - یاالله 12- ای ذات وصفات تو مبرا زعیوب       یک نام زاسماء توعلام غیوب رحم آرکه عمروطاقتم رفت بباد           نه نوح بود نام مرا ، نه ایوب - یاالله 13-از بارگنه شدتن مسکینم پست         یارب چه شوداگرمرا گیری دست گردرعملم آنچه تراشاید نیست           اندر کرمت آنچه مرا باید هست - یاالله 14-عصیان خلایق ار چه صحرا صحراست           در پیش عنایت تو یک برگ گیاست             هرچند گناه ماست کشتی کشتی                   غم نیست که رحمت تو دریا دریاست.   یاالله 15-یارب به علی بن ابیطالب وآل              آن شیر خداوبر جهان جل جلال            کاندرسه مکان رسی به فریاد همه            اندردم نزع ومرگ وهنگام سوال.- یا الله* *-     این اشعارشوخوانی یاشب خوانی -ادامه داردکه دنبالهِ آ نرا درفرصتی دیگروبزودی تقدیم کاربران خواهم نمود.منتظر باشید.مح--- .


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 20 تير 1391برچسب:مناجات سحر -شوخوانی -یارب -یا الله -محمد -علی -حسن -حسین -بیابان نجف حوضکوثر , توسط محمد حسن اسایش

باسمه تعالی      -------------مراسم نیمه رمضانی در روستای کوچ نهارجان بیرجند--------------
یکی از مراسم زیبایی که درماه رمضان درروستای کوچ نهارجان وبسیار ی از روستاهای دیگر  شهرستان بیرجند انجام می گیرد .مراسم نیمه رمضانی است به شرح ذیل انجام میگیردوحال وهوایی دارد که تما م جوانان ونوجوانان وحتی افرا د سی تا چهل ساله هم در آن شرکت میکنند .وبه شرح زیراست .ابتدا درشب میلاد امام حسن مجتبی که نیمه ماه رمضان است ساعتی که از غروب می گذرد وهمه افراد شام را صرف کرده اند .جوانان در میدان روستا جمع میشوند وچند صلوات میفرستند تا دیگر جوانان هم به آنهابپیوندندووقتی جمعیت زیاد شد ازیک سمت ده ویا از بالای روستا شروع می کنند ودر در ب هر منزل اشعاری را میخوانند ودر پایان صاحب خانه مواد خوراکی مثل گردو یا بادام یا شکلات یا نخود وکشمش ویا مود خوراکی دیگر واگراین  مواددر خانه نبود مبلغی پول به جوانان هدیه می دهند ودر آخرسر که همه ی منازل به پایان رسید وکیسه  ها در دست ا نباردار پرشد آنرا بین افراد تقسیم می کنند البته اگر چند جوان زیرک آن را نربایند ودیگران را قال نگذارندکه اگر هم این کار را انجام دهند از باب شوخی است ومی خواهند شادی ونشاط بیشتری به جوانان دست دهدوآن شب را خوش باشند وشادی کنند.اما نحوه ی انجام مراسم چنین است:یک نفر بزرگتر که آشنا به مراسم ومسلط بر آن است به تنهایی شروع به  نام بردن اسم صاحب خانه می کند و مثلا می گوید :حاجی غلامحسین رابلند کنید.همه افراد همصدا جواب می دهند :آمین وبازهمان فرد سردسته ادامه می دهد:بارنگ سرخ .همه باز می گویند :آمین.با مشت پر.آمین واو ادامه می دهد: بازن وبچه .همه می گویند:آمین .بااشتر کجابه .آمین.برسانید به حج وکربلا .همه می گویند : آمین.چون به پایان دعای اولیه رسیدند همه ی افراد هماهنگ شروع به خواندن اشعار ذیل  ذیل میکنند :رمضان آمدآمد رمضان  رمضان آمد با سیصد سوار  چوب برداشته که یا روزه بدار -روزه میدارم لاغر میشوم -گر نمی دارم کافر می شوم حق یامحمدمحمد یا علی حق یامحمد -حسین بن علی حق یامحمد .2-آندم که سر حسین ره بر نیزه زدندحق یامحمد مرغان هوا به چهارطرف خیمه زدند حق یامحمد .مرغان هوا وماهیان در یاحق یامحمد از بهر حسین چوسنگ برسینه زدند حق یامحمد محمدیا علی حق یامحمد .حسین بن علی حق یا محمد .3-
سرسنگ آجین سنگ افتیده هل علی میرزا به جنگ افتیده حق یامحمد .هل علی میرزا کو لشکر توحق یامحمد.کفتران خیمه زده بر سر تو حق یامحمد محمدیا علی حق یامحمد حسین بن علی حق یامحمد .
4-این سرا از کیست روبر باده حق یامحمد یک پسر دارند نودوماده حق یامحمد .این سرا از کیست روبر روزه حق یامحمد .یک دختردارند او گلدوزه حق یامحمد محمد یا علی حق یا محمد حسین بن علی حق یامحمد.
5این سرا از کیست روبرقبرستان پدرم گفته برو خرما بستان .این سرا از کیست دهلونه دراز ما طمع داریم بشقاب پیاز حق یامحمد. محمد یا علی حق یامحمد.حسین بن علی حق یامحمد .6-این سرااز کیست خش خش می کنند .طبق نقره وکشمش میکنند .این سرا از کیست حوضی کنده اند دشمنان اینار بوج کنده اند
حق یا محمد محمد یا علی حق یا محمد .حسین بن علی حق یا محمد .در این جاخواندن اشعار در درب منزل اول به پایان می رسد .صاحب خانه هر چه در خانه داشته باشد روی سینی آماده کرده وبه انبار دارگروه یا سر دسته ی گروه تقدیم وهدیه می کند وگروه روانه ی منزل بعدی میگرددتا همین مراسم را بر درب منازل همه  اهل روستاتکرار کنند وهدیه شان را بگیرند ودرآخر سرهم بین افراد عادلانه تقسیم کنند وشب به پایان رسد.محمد حسن آسایش.البته گاهی بعضی افراد ازباب شوخی وسرگرمی در آخرکار کیسه حاوی مواد خوراکی را درمی ربایندوفرار می کنند ودقایقی دیگران دنبال آنها می گردند ةا ربایندگان را ژیدا کنند ووقتی آنها را ژیدا کردند مواد با خنده وشادی ونشاط بیشتری بین افراد تقسیم می شود ومراسم بپایان میرسد وهمگی به خانه هایشان با شور وشادی وشعف باز می گردند تابرای سحری دیگر آماده شوند .این شرح مختصر مراسم نیمه رمضانی بود در روستای کوچ نهارجان بیرجند .محمد بنده شرمنده حق.باسمه تعالی      -------------مراسم نیمه رمضانی در روستای کوچ نهارجان بیرجند--------------
یکی از مراسم زیبایی که درماه رمضان درروستای کوچ نهارجان وبسیار ی از روستاهای دیگر  شهرستان بیرجند انجام می گیرد .مراسم نیمه رمضانی است به شرح ذیل انجام میگیردوحال وهوایی دارد که تما م جوانان ونوجوانان وحتی افرا د سی تا چهل ساله هم در آن شرکت میکنند .وبه شرح زیراست .ابتدا درشب میلاد امام حسن مجتبی که نیمه ماه رمضان است ساعتی که از غروب می گذرد وهمه افراد شام را صرف کرده اند .جوانان در میدان روستا جمع میشوند وچند صلوات میفرستند تا دیگر جوانان هم به آنهابپیوندندووقتی جمعیت زیاد شد ازیک سمت ده ویا از بالای روستا شروع می کنند ودر در ب هر منزل اشعاری را میخوانند ودر پایان صاحب خانه مواد خوراکی مثل گردو یا بادام یا شکلات یا نخود وکشمش ویا مود خوراکی دیگر واگراین  مواددر خانه نبود مبلغی پول به جوانان هدیه می دهند ودر آخرسر که همه ی منازل به پایان رسید وکیسه  ها در دست ا نباردار پرشد آنرا بین افراد تقسیم می کنند البته اگر چند جوان زیرک آن را نربایند ودیگران را قال نگذارندکه اگر هم این کار را انجام دهند از باب شوخی است ومی خواهند شادی ونشاط بیشتری به جوانان دست دهدوآن شب را خوش باشند وشادی کنند.اما نحوه ی انجام مراسم چنین است:یک نفر بزرگتر که آشنا به مراسم ومسلط بر آن است به تنهایی شروع به  نام بردن اسم صاحب خانه می کند و مثلا می گوید :حاجی غلامحسین رابلند کنید.همه افراد همصدا جواب می دهند :آمین وبازهمان فرد سردسته ادامه می دهد:بارنگ سرخ .همه باز می گویند :آمین.با مشت پر.آمین واو ادامه می دهد: بازن وبچه .همه می گویند:آمین .بااشتر کجابه .آمین.برسانید به حج وکربلا .همه می گویند : آمین.چون به پایان دعای اولیه رسیدند همه ی افراد هماهنگ شروع به خواندن اشعار ذیل  ذیل میکنند :رمضان آمدآمد رمضان  رمضان آمد با سیصد سوار  چوب برداشته که یا روزه بدار -روزه میدارم لاغر میشوم -گر نمی دارم کافر می شوم حق یامحمدمحمد یا علی حق یامحمد -حسین بن علی حق یامحمد .2-آندم که سر حسین ره بر نیزه زدندحق یامحمد مرغان هوا به چهارطرف خیمه زدند حق یامحمد .مرغان هوا وماهیان در یاحق یامحمد از بهر حسین چوسنگ برسینه زدند حق یامحمد محمدیا علی حق یامحمد .حسین بن علی حق یا محمد .3-
سرسنگ آجین سنگ افتیده هل علی میرزا به جنگ افتیده حق یامحمد .هل علی میرزا کو لشکر توحق یامحمد.کفتران خیمه زده بر سر تو حق یامحمد محمدیا علی حق یامحمد حسین بن علی حق یامحمد .
4-این سرا از کیست روبر باده حق یامحمد یک پسر دارند نودوماده حق یامحمد .این سرا از کیست روبر روزه حق یامحمد .یک دختردارند او گلدوزه حق یامحمد محمد یا علی حق یا محمد حسین بن علی حق یامحمد.
5این سرا از کیست روبرقبرستان پدرم گفته برو خرما بستان .این سرا از کیست دهلونه دراز ما طمع داریم بشقاب پیاز حق یامحمد. محمد یا علی حق یامحمد.حسین بن علی حق یامحمد .6-این سرااز کیست خش خش می کنند .طبق نقره وکشمش میکنند .این سرا از کیست حوضی کنده اند دشمنان اینار بوج کنده اند
حق یا محمد محمد یا علی حق یا محمد .حسین بن علی حق یا محمد .در این جاخواندن اشعار در درب منزل اول به پایان می رسد .صاحب خانه هر چه در خانه داشته باشد روی سینی آماده کرده وبه انبار دارگروه یا سر دسته ی گروه تقدیم وهدیه می کند وگروه روانه ی منزل بعدی میگرددتا همین مراسم را بر درب منازل همه  اهل روستاتکرار کنند وهدیه شان را بگیرند ودرآخر سرهم بین افراد عادلانه تقسیم کنند وشب به پایان رسد.محمد حسن آسایش.البته گاهی بعضی افراد ازباب شوخی وسرگرمی در آخرکار کیسه حاوی مواد خوراکی را درمی ربایندوفرار می کنند ودقایقی دیگران دنبال آنها می گردند ةا ربایندگان را ژیدا کنند ووقتی آنها را ژیدا کردند مواد با خنده وشادی ونشاط بیشتری بین افراد تقسیم می شود ومراسم بپایان میرسد وهمگی به خانه هایشان با شور وشادی وشعف باز می گردند تابرای سحری دیگر آماده شوند .این شرح مختصر مراسم نیمه رمضانی بود در روستای کوچ نهارجان بیرجند .م.البشارت که جهان باز منور آمد                            طاهر از پرده ی عصمت مه دیگر آمد    

 

این چه ماهیست که با قد صنوبر آمد                     از حسین ابن علی شبه پیمبر آمد

---------دوستان مژده که میلادی اکبر آمد----------

ببر ای باد صبا مژده برای طاها                              که شده حسن تویک بار دگرجلوه نما

حق عطاکرده پسر بر پسر شیر خدا                       زاده ی خون خدا گشته عیان از لیلا

------زین پسر عالم ایجاد منور آمد--------

بهر دیدار رخش زاده ی زهرا برخاست                    مهر بر دیدن آن ماه دل آرا برخاست   

بوی جانبخش چواز یوسف لیلا برخاست                 گوئیا نعره ای از خاک زلیخا  برخاست

-----که دوباره بجهان یوسف دیگر آمد-------

نور چشمان حسین ابن علی گشت عیان               آل عصمت همه از دیدن رویش شادان

شد زمصباح هدی نور الهی تابان                      احسن الله براین حسن که از دیدن آن

-----شد خرد  مات که میلاد پیمبر آمد ------

سحر یازده از ماه عظیم شعبان                    متولد شده آن حامی دین وقرآن

تاکند یاری فرمانده ی دین  از دل وجان             آری این افسر ارزنده ی سلطان جهان

------از پی یاری عباس دلاور آمد-----

آمد آن شیر دلی که پی یاری پدر                   وز پی حفظ حریم حرم پیغمبر

همچنان برگ زدشمن بزمین ریزد سر             مرکب وخود ومیان رابدرد چون حیدر

-----آنکه بر حضرت سجاد برادر آمد -----

آن علی نام که باشد چو محمد رویش             فاطمی عصمت وباشد چوعلی بازویش

چون حسین است وحسن طینت وخلق وخویش          (کربلایی) شده مداح رخ نیکویش    

----مفتخرآنکه در این رشته مظفر آمد ---نقل از ص ۱۰۲ کتاب سوم -ارمغان کربلا-نادعلی کربلایی --موسسه مطبوعاتی خزر -تهران


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 12 تير 1391برچسب:شبه پیمبر -علی اکبر -یوسف لیلا -زاده ی زهرا -حامی قرآن ودین -فاطمی عصمت , توسط محمد حسن اسایش

عید سعید شه صاحب زمان                          باد مبارک به همه شیعیان --

 

مژده زمیلاد شه بحر وبر                                قائم دین ، حجت اثنی عشر

مظهر الطاف حی داد گر                               نورمبین وارث خیرالبشر

سبط نبی پادشه انس وجان                        باد مبارک به همه شیعیان --

مژده که بر جسم جهان جان رسید                 جان جهان حاکم فرمان رسید

حجت حق  قاطع برهان رسید                          هادی دین ،حامی قرآن رسید

شبل علی خسرو کون ومکان                              باد مبارک به همه شیعیان--

مژده که شد قدرت حق آشکار                            گشت عیان مظهر پروردگار

جامع الاسرار شه ذوالوقار                                حجت حق خاتمه ی هشت وچار

سیف خدا  رایت امن وامان                             باد مبارک به همه شیعیان ---

مزده که میلاد شه عالم است                         عید سعید ولی اعظم است

مولد سبط نبی اکرم است                             آنکه بخوبان جهان خاتم است

حجت حق سید صاحب زمان                         باد مبارک به همه شیعیان --

بنقل از دیوان آذر خراسانی -ص ۱۴۵ -انتشارات طوس مشهد -چاپ ۱۳۸۲ هجری قمری -اثر طبع مرحوم حاج سید غلامرضا آذر خراسانی سرخسی --


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 8 تير 1391برچسب:عید سعید شه صاحب زمان -سبط نبی -شبل علی -هادی دین -حجت حق -میلاد شه عالم , توسط محمد حسن اسایش

مژده ز میلاد شه ملک دین                              سبط پیمبر ولی چارمین

مژده ز میلاد شه عالمین                                 زینت عباد شه خافقین

مطلع الانوار شه مشرقین                              سبط پیمبر علی ابن الحسین

سید سجاد گل باغ دین                                سبط پیمبر ولی چارمین

مزده که سلطان عباد آمده                           سرور وسر خیل رشاد آمده

بر همگان گنج مراد آمده                            مظهر الطاف جواد آمده

آمده سرحلقه ی اهل یقین                         سبط پیمبر ولی چارمین

مژده که مرآت خدا شد عیان                         شد متولد شه کون ومکان

شبل حسین زاده ی دخت کیان                       گشت عیان مفخر ایرانیان

ماه عرب  شاه عجم رکن دین                           سبط پیمبر ولی چارمین

مژده که شد نور خدا  آشکار                                   گشت عیان مظهر پروردگار

آنکه بود شافع روز شمار                                   دست همه دامن آن شهریار

فاش بگو آمده شاه امین                                 سبط پیمبر ولی چارمین

-بنقل از ص ۷۸ -دیوان آذر-جلد دوم -سروده ی مرحوم سید غلامرضا آذر خراسانی -انتشارات طوس مشهد -چاچ چهارم -۱۳۴۸ شمسی --


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 5 تير 1391برچسب:مژده زمیلادشه ملک دین - سبط پیمبر -مفخرایرانیان -ماه عرب -شاه عجم -ولی چارمین , توسط محمد حسن اسایش

مژده ز میلاد شه ملک دین                              سبط پیمبر ولی چارمین

مژده ز میلاد شه عالمین                                 زینت عباد شه خافقین

مطلع الانوار شه مشرقین                              سبط پیمبر علی ابن الحسین

سید سجاد گل باغ دین                                سبط پیمبر ولی چارمین

مزده که سلطان عباد آمده                           سرور وسر خیل رشاد آمده

بر همگان گنج مراد آمده                            مظهر الطاف جواد آمده

آمده سرحلقه ی اهل یقین                         سبط پیمبر ولی چارمین

مژده که مرآت خدا شد عیان                         شد متولد شه کون ومکان

شبل حسین زاده ی دخت کیان                       گشت عیان مفخر ایرانیان

ماه عرب  شاه عجم رکن دین                           سبط پیمبر ولی چارمین

مژده که شد نور خدا  آشکار                                   گشت عیان مظهر پروردگار

آنکه بود شافع روز شمار                                   دست همه دامن آن شهریار

فاش بگو آمده شاه امین                                 سبط پیمبر ولی چارمین

-بنقل از ص ۷۸ -دیوان آذر-جلد دوم -سروده ی مرحوم سید غلامرضا آذر خراسانی -انتشارات طوس مشهد -چاچ چهارم -۱۳۴۸ شمسی --


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 5 تير 1391برچسب:مزده زمیلادشه ملک دین - سبط پیمبر -مفخرایرانیان -ماه عرب -شاه عجم -ولی چارمین , توسط محمد حسن اسایشگوش بر حلقه ی در آویزان                   چشم بنشسته براهت گریان
دل از این مژده که خواهی آمد               هست از شوق وصالت لرزان
در رهت بدرقه سازد هر شب                 تا سحر مصحف وادعیه ، زبان
بس که درراه تو هستم سر پا                رفت از پای مرا تاب وتوان
دست از دامن الطاف خدا         دست بردار نباشد یک آن
همه از غیبت تو می نالند            همه از هجر تو بی صبر وامان
همه از خیمه ی بیداد وستم      که بپا گشت به صحرای زمان
همه ازنخل رطب دار امید             که بخشکید دل پیر وجوان
همه از شعله ی نومیدی یاس             که بر آید زورای دل وجان
همه از وحشت عفریت نفاق               که دهد چهره به هر دوست نشان
همه از سر کشی موج گناه         که زندطعنه بروی انسان
همه از مردن یزدان شرف           زیر پای هوس بی شرفان
همه ازپنجه ی خونخوار ستم        که مکد خون دل مضلومان
همه از بی خودی خود دلتنگ          همه گویند بصد آه وفغان
بارالها تو به این زودی زود            قائم آل محمد برسان
بنقل ازسرودهای امام مهدی عج....ص 134- چاپ انتشارات قلم گردآورنده : حسین حقجو