همراه با چهارده معصوم-غدیرخم- خطابه غدیر
شاهكارهاي ادب فارسي-عدیر خم- عاشورا-امام حسین(ع)

اوقات حزن شیعه ی اثنی عشر رسید                گویاکه شاه تشنه بدشت خطر رسید

آفاق پر عزا شد ولرزید عرش حق                  در کربلا چوزاده ی خیر البشر رسید

زآواز طبل عشرت اعدا بکربلا                   هنگام رنج زینب خونین جگر رسید

لیلی زبی پناهی خود میزند بسر                  داند که وقت فرقت اوبر پسر رسید

پروانه وار، دور قد سرو اکبرش                گردید وگفت شام وصالم بسر رسید

کلثوم از فراق اباالفضل نامدار                 با ناله گفت ، پیک اجل بی خبر رسید

شد نو عروس ازغم قاسم درالتهاب              گفتا که وقت گریه ی شام وسحر رسید

صد آه از فسردگی خاطر رباب                 داند که ظلم حرمله در این سفر رسید *

*- ص 6-طوفان کربلا -انتشارات رجبی -گردا<رنده : سید خراسانی(سید حسین سجادی)

-------- فرا رسیدن ماه محرم  ----------------

تا شاه تشنه لب بدیار بلا رسید             افغان کودکان ززمین بر سما رسید

چون حر نامدار سر راه را گرفت            شیون زاهل بیت بعرش علا رسید

زینب چنین بگفت زسوزدل آن زمان          یامصطفی !حسین تو در کربلا رسید

ای شحنه النجف ، پدر باوقار من              نور دوچشم تو بدو صد ابتلا رسید

عباس نامدار وعلمدار شاه دین               سقای طفلهای حسین با نوا رسید

یا فا طمه ! عروس تو، لیلای خونجگر         دراین زمین پر غم ماتم سرارسید

آندم بگفت ، مادر قاسم بصد فغان             شد موسمی که پیک اجل از قفا رسید 

در ناله شد رباب ،بگفتا کهای دریغ !         بر گشت روز گار ، زمان قضا رسید

پس شاه کربلا بجوانان با وفا               فرمود : حکم گفته ی قالوا بلی رسید

یارب توشاهدی که مطیعم بامر تو          گر پیکرم به تیروسنان از جفا رسید

برمن ببخش جرم فقیهی بروزحشر            سلطانی اشکبار زشرح عزا رسید*

*-ص 7 طوفان کربلا -انتشارات رجبی -گردآورنده سید خراسانی (سید حسین سجادی) محرم آمد وغمهای دوستان آمد مگر نسیم غم از طرف بوستان آمد
محرم آمدودلهای شیعیان خون شد مگر زمکه برون شاه انس وجان آمد
محرم آمد وشد روزگار ، تیره وتار زمان رنج برای حجازیان آمد
پی شفاعت آمت نمود عزم رحیل زکعبه با همه یاران وهمرهان آمد
بکربلا چورسید آن شه بلند مقام زمین به لرزه واندوه آسمان آمد
رسید حر ریاحی برای استقبال سپاه کفر به اسلام هم عنان آمد
نوای طبل ودف نای قوم شد چوبلند زخوف لرزه بر اندام کودکان آمد
همه به سینه زنان دور زینب نالان دم شهادت عباس نوجوان آمد
محرم آ مد واز فرقت علی اکبر صدای نوحه ی لیلای ناتوان آمد
محرم آمد وشد حجله ی عروس ،سیاه اجل نگر به چه تدبیر ، ناگهان آمد *
*-طوفان کربلا-ص 4-5 انتشارات رجبی بکوشش سید خراسانی


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 29 آبان 1390برچسب:محرم آمد -رسید حر ریاحی -بکربلا چو رسید-همه به سینه زنان-نوای طبل, توسط محمد حسن اسایش

نوشته شده در تاريخ شنبه 28 آبان 1390برچسب:, توسط محمد حسن اسایش

منتظران چشم براه تواند                        شائق طرفی زنگاه تواند

 

جاکه همه برخی جان توایم                       تاکی وتا چند کشیم انتظار

عمر دراین غصه بپایان رسید                     بر لب ما منتظران جان رسید

ظلم وستم توده ی غبرا گرفت                     روی زمین زندقه یکجا گرفت

العجل ای گوهر بحروجود                      العجل ای خسرو اقلیم وجود

العجل ای داور گردون غلام                     العجل ای خلق جهان را ،امام

ای دل ، هرزنده دلی سوی تو                   آینه ی روی نبی ، روی تو

سلسله ی اهل صفا ، موی تو                 رونق گلزارجهان ، بویتو

کاردگربرهمه سخت است ، سخت             پرده برانداز ،که وقت است ، وقت

ماکه همه روی بسوی توایم                  منتظردیدن روی توایم

دفترعشق تو زبر، خوانده ایم                اسب به میدان وفا رانده ایم

دیده براه تو، بسی دوخته ایم               با غم تو سوخته وساخته ایم *

*-سرودهای امام مهدی -انتشارات قلم -قم-صص 30-31-گردآورنده :حسن حقجو


نوشته شده در تاريخ جمعه 27 آبان 1390برچسب:منتظر دیدن روی توایم-منتظران چشم براه تواند -دفتر عشق تو-دیده براه تو, توسط محمد حسن اسایش

مژده مژده ياران عيد بي نظير است(سرودغديريه)

مژده مژده ياران عيد بي نظير است               روز خوردن مي ، ازخم غديراست

شد زخالق يکتا مرتضي علي مولا،                چشم همه روشن ، چشم همه روشن

جبرئيل آمد در نزد پيمبر                           گفتا که علي را کن بر همه سرور  

وارث نبي حيدر،شد به مسلمين رهبر               چشم همه روشن چشم همه روشن

خاتم النبيين شد ، بر روي منبر                  با همه بگفتا ، حکم حي داور

شد معرف مولا، زامر خالق يکتا                       چشم همه روشن ، چشم همه روشن

بخن لک از خلق ، برروي سما شد              چون رهبر اسلام ،حجت خدا شد

دوستان همه خرم ،دشمنان  فرو در غم          چشم همه روشن ، چشم همه روشن

(کربلايي ) امشب دروجد وسروراست           چون نور يدالله ، روي دست نور است

شد علي ، ولي الله ،وارث رسول الله               چشم همه روشن چشم همه روشن*

*-صص 66-67-شکوفه هاي غم از نادعلاي کربلايي(مداح اهل بيت وپدر شهيدين کربلايي

موسسه مطبوعاتي خزر-تهران


نوشته شده در تاريخ یک شنبه 22 آبان 1390برچسب:مژده مژده یاران -دوستان همه خرم--کربلایی-جبرئیل آمد-شد معرف مولا--شد علی ولی الله, توسط محمد حسن اسایش

باز از سپهر دانش ،  سرزد مهی دل آرا                  کاندر بسیط بینش ، شاهست وفرد ویکتا

از برج دین دهم مه ،مرآت حق تعالی                      درملک دین دهم شه،سلطان ملک بطحا

سرچشمه ی نقاوت ،عاشر امام هادی            -----------

چون صبح نیمه آمد ، ذیحجه را پدیدار                      ماهی شد آشکارا، از برج آل اطهار

یوسف نبود که بیند شاه  ، آمده به بازار                    ورنه یقین بد اورا،از جان ودل خریدار-----------------کو را بدی بمحنت، ناصر امام هادی ---------------

طالع شد از سمانه ، نوری زطور طه ها               کز او یکی تجلی ،درطورشد بموسا

با با رقات موسی، با معجزات عیسی              آمد شهی که سازد ، زنده دم مسیحا----------------------------از لحن با ملاحت ف صادرامام هادی------------

سر از سرادق دین ،زد کوکب ولایت               از پرده رخ فروزان ، شد نیر هدایت

یعنی دهم امام و، عاشر شه وصایت             آن داستان شیران ، توصیف از او کفایت---------------------سیر از پی اطاعت ، حاضر امام هادی-----------

آمد مهی که ظاهر ، ازآسمان زهراست           آمد شهی که سبط ،تاسع زشاه بطحاست

آمد ولی امری ، کزدودمان طاهاست           آمد یگانه شاهی ، کایات حق تعالی است-----------------------آمد مه هدایت ، ظاهر امام هادی----------

آمد شهی که از حق ، بر انس وجان امام است           بر جن وانس شاهست ،سردسته ی عظام است

مشکواه پرضیا است ، مصباح خاص وعام است         با آنکه مدفن او ، خود کعبه ی انام است-------------بودی به هر مشقت ف صابر امام هادی----------

آمد شهی که اورا ، باب السرا مکانش              دادند بعد هجرت ، از شهر وخانمانش

دیدش یک از محبان فآن خواری زمانش               از حا غربت او ترگشت دیدگانش------------------------بر او نمودحکمت ، ظاهرامام هادی----------

فرمود گر به ظاهر، ماراچنین مکان است             لیکن بباطن امر،مارا مکان جنان است

آنسو نگر که بینی،همواره گلستان است             مارا مقام برتر ، زاین دشت وبوستان است---------------------کردش زراه رافت ، باصرامام هادی ------------

رورا چو کردآنسو ، دید ازجنان نکوتر            باغیست پرزاشجار، راغیست پر صنوبر

دشتی پر ازریاحین، صحنیست خوش معطر          پر سوسن است سنبل ، پر لاله است واحمر-------------------بنشسته با شهامت ، ناظرامام هادی-----

یارب بحق زهرا فهم حرمت پیمبر                     به عز وجاه حیدر،حق شبیر وشبر

حق علی هادی ، از حاضرین محضر               عفوگناه فرما T بگذرزجرم (آذر)-------------------------کاو راست از خطیئت ، ساتر امام هادی------- *

*-دیوان آذر جلد 1 صص 131 -133-چاپ سوم -1348 شمسی- انتشارات اسلامیه


نوشته شده در تاريخ شنبه 21 آبان 1390برچسب:, توسط محمد حسن اسایش

مژده مژده یاران عید بی نظیر است(سرودغدیریه)

مژده مژده یاران عید بی نظیر است               روز خوردن می ، ازخم غدیراست

شد زخالق یکتا مرتضی علی مولا،                چشم همه روشن ف چشم همه روشن

جبرئیل آمد در نزد پیمبر                           گفتا که علی را کن بر همه سرور  

وارث نبی حیدر،شد به مسلمین رهبر               چشم همه روشن چشم همه روشن

خاتم النبیین شد ، بر روی منبر                  با همه بگفتا ، حکم حی داور

شد معرف مولا، زامر خالق یکتا                       چشم همه روشن ، چشم همه روشن

بخن لک از خلق ، برروی سما شد              چون رهبر اسلام ،حجت خدا شد

دوستان همه خرم ،دشمنان  فرو در غم          چشم همه روشن ، چشم همه روشن

(کربلایی ) امشب دروجد وسروراست           چون نور یدالله ، روی دست نور است

شد علی ، ولی الله ،وارث رسول الله               چشم همه روشن چشم همه روشن*

*-صص 66-67-شکوفه های غم از نادعلای کربلایی(مداح اهل بیت وپدر شهیدین کربلایی

موسسه مطبوعاتی خزر-تهران


نوشته شده در تاريخ چهار شنبه 18 آبان 1390برچسب:مژده مژده یاران -دوستان همه خرم--کربلایی-جبرئیل آمد-شد معرف مولا--شد علی ولی الله, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 17 آبان 1390برچسب:اولین فدایی-مسلم ابن عقیل--اولین کشته, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ سه شنبه 17 آبان 1390برچسب:اولین فدایی-مسلم ابن عقیل-اولین کشته--افتخارم-جان شیرین, توسط محمد حسن اسایش

یا بیا که بجان آمدم زتنهایی(خطاب به امام زمان عج...)

بیا بیا که بجان آمدم زتنهایی                 رمیده از دل من آهوی شکیبایی

به آه وناله چو یعقوب برسر راهت            نشسته ام که زمصرفراق باز آیی

ندای عشق من ورای بی تفاوت تو             کشیده حا ل دلم رابه اوج شیدایی

جواب عشق مرا یک نظاره ات کافی است       که کار من نکشد عاقبت برسوایی

صلاح دلبریت هرچه هست باشد ،لیک          چه بهتراینکه به عشاق چهره بنمایی

برای لحظه ی چندی زعمر ،(سید ) را         بخاکبوسی کویت اجازه فرمایی*

*-سراینده :حقشناس- به نقل از کتاب سرودهای امام مهدی-ص 25-انتشارات قلم -قم -گردآورنده:حسین حقجو


نوشته شده در تاريخ شنبه 14 آبان 1390برچسب:بیابیا-صلاح دلبر-ندای عشق -جواب عشق-حق شناس, توسط محمد حسن اسایش

مرثیه در مصیبت امام محمد باقر(علیه السلام)

فلک تاکی سر کین باعزیزان خدا داری            جفا تاچند با آل رسول دوسرا داری

زبستان رسالت سروها کز داس کین کندی         چه کج بازی که با آزادگان مصطفی داری

فلک گلزار احمد را زراه کین خزان کردی        نه شرم از مصفی داری، نه از حیدر حیا داری

زداس کینه برکندی شجرهای ولایت را           سر کین ازچه با آل علی مرتضی داری

فلک گلهای زهرا را زراه کینه در دوران        بصد محنت ،بصد زاری بخواری مبتلا داری

محمد آنکه زالقاب شریفش یک بودباقر         گه از هشام ،گه زعبدالملکبروی جفا داری

شه بحرالعلومی را که پشت دین قوی از اوست    به پشت زین زهر آلوده بهرش از چه جا داری

گهی زید ستمگر می کند دعوی ارث ازاو       گهی خونین دلش ازکینه  ی خصم دغا داری

زجور زیددون،وازکینه وبیداد ابراهیم          بهار عمرشه را درکمین باد فنا داری

ززهرزین دوپایش گشت آزرده، زپا افتاد       زبسترخفتنش نالان جمیع ماسوا داری

سه روزش جابه بستردادی وبگذشت ازدنیا       ازین ماتم بگردن صادقش شال عزا داری

بکش آه از جگر (آذر)زجور چرخ بداختر       بگوتاچند ای چرخ فلک جور وجفا داری*

*-جاج غلامرضاآذرحقیقی -مداح اهل بیت-مشهد -به نقل ازدیوان آذرجلد اول-صص92-93

چاپ سوم-سال 1348 شمسی-اداره ی فرهنگ وهنر خراسان بزرگ


نوشته شده در تاريخ جمعه 13 آبان 1390برچسب:فلک تاکی-زبستان رسالت-زداس کینه-گلزار احمد-گلهای زهرا, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ جمعه 13 آبان 1390برچسب:فلک تاکی-زبستان رسالت-زداس کینه-گلزار احمد-گلهای زهرا, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ جمعه 6 آبان 1390برچسب:به من بی سر وپا-مفتقرباغم عشق -دل آشفته-از ازل-بر دل تیره, توسط محمد حسن اسایش

دلبر گر بنوازی به نگاهی مارا               خوشتراست گربدهی منصب شاهی مارا

به من بی سر وپاگوشه ی چشمی بنما          که محال است جز این گوشه ، پناهی مارا

بردل تیره ام ای چشمه ی خورشید بتاب         نبود بدتر ازاین روز سیاهی مارا

ازازل دردل ما تخم محبت کشتند              نبود بهتر ازاین مهر گیاهی مارا

گرچه ازپیشگه خاطر عاطر دوریم           هم مگر یاد کند لطف تو گاهی مارا

باغم عشق که کوهیست گران بر دل ما         عجب است ار نخرد دوست به کاهی ما را

نه دل آشفته تر وشیفته تر ازدل ماست          نه جز آن خاطر مجموع ، گواهی ما را

مفتقر ، راه به معموره ی حسن تو نبرد         بده ای پیر خرابات تو راهی مارا*

*-به نقل از سرودهای امام مهدی عج.. انتشارات قلم-قم-ص 20-اثر طبع کمپانی


نوشته شده در تاريخ جمعه 6 آبان 1390برچسب:به من بیسر وپا-دلآشفته- مفتقربردل تیره -ازازل, توسط محمد حسن اسایش


نوشته شده در تاريخ جمعه 6 آبان 1390برچسب:دل مرغ هوا -زسوز زهر -زسوز تشنگی-زجور معتصم, توسط محمد حسن اسایش

زجور معتصم ، جان شه ابرار می سوزد         زسوززهر، حسم حجت دادار می سوزد

 

از آن ظلمی که بر شاه نهم بنمود ام الفضل        دل زهرا وقلب احمد مختار می سوزد

بزد بر باغ توحیدی شرر از زهر، اهریمن        وزآن نخل امامت بین که برگ وبار می سوزد

زسوززهربر خود چون گزیده مار غلطیدی        کزآن حالت، روان حیدرکرار می سوزد

چنان برجسم وجان شه شرر افکند زهر کین       کزآن محنت دوچشم ثابت وسیار میسوزد

زسوز تشنگی می سوخت تارفت از جهان آن شه   بحال غم فزایش گنبد دوار می سوزد

بروی بام بودی خود سه روز،آن پیکر مسموم      که قلب عالم وآدم از آن رفتار می سوزد

بجسم شه بفکندند مرغان سایه از شفقت          دل مرغ هوا بر آن شه ابرار می سوزد

زبام افکند ، ام الفضل،بر روی زمین شه را      دل(آهی)زکار آن سیه کردار می سوزد*

*-به نقل از دیوان آهی-جلد دوم-ص 213-انتشارات خزر -تهران -اثر طبع علی آهی1348شمسی


نوشته شده در تاريخ جمعه 6 آبان 1390برچسب:, توسط محمد حسن اسایش